Резерват Сребърна

Резерват „Сребърна“ – насладете се на дивната природа

Резерват „Сребърна“ е едно от най-красивите места в България, на чиято прелест трябва да се насладите с очите си. Той се разполага край китното селце Сребърна, на два километра южно от река Дунав, както и на приблизително шестнадесет километра от красивия град Силистра. Всъщност, надали има българин, който не знае къде се намира Резерват „Сребърна“ и който не знае къде у нас може да гостува на пеликаните. Но макар и най-известни, пеликаните съвсем не са всичко, което ще видите, по време на обиколката си тук. Самият резерват обхваща езерото Сребърна и околностите му.

Резерват Сребърна

Резерват Сребърна

Първото нещо, което ще разберете за „Сребърна“ е, че резерватът и езерото Сребърна се намират на главното миграционно трасе „Виа Понтика“. То е трасето, свързващо Европа и Африка, по което прелетните птици мигрират всяка година.

А първото нещо, което ще видите с пристигането си тук, е чудното сладководно езеро Сребърна. Неговата дълбочина достига до три метра, а площта му е приблизително два и половина квадратни километра. Доста богата е и растителността тук. Всъщност, две трети от площта на езерото бива заета от тръстика, която на места достига височина от шест – седем метра.

Пеликани

Пеликани

Тя образува и многобройни плаващи във водата островчета, които се наричат кочки. По крайбрежните участъци пък расте папур,а също и най-различни кисели треви. Във водите на езерото пък растат някои редки, както и застрашени видове водни растения като лилия, блатна незабравка, блатно кокиче, а също и насекомоядна мехуника.

Растителният свят има и нещо общо с начина, по който се нарича резерватът. В центъра на езерото расте водната трева наречена лъщене. При ясните лунни нощи тя отразява светлината, като на повърхността се получава интересно оцветяване, наподобяващо разтопено сребро.

Биосферен резерват „Сребърна“ е прочут с богатото си животинско и растително разнообразие. Именно то прави резерватът толкова интересно за посещение и приятно за разходка и отдих място. Флората на това кътче е представена от общо сто тридесет и девет вида висши растения, а единадесет от тях са застрашени от изчезване. Тръстиката, папурът, сивата и червената върба са най-широко разпространените растения.

Пеликани

Пеликани

Но за мнозина по-интересно се оказва богатството на фауната. Най-различни са животните, които ще срещнете тук. Бозайници, земноводни, влечуги и риби – всеки от тези видове се радва в най-лошия случай поне на десетина представители. Шипобедрена костенурка, европейска дива котка, степна скачаща мишка, езерен рак и червенокоремна бумка са само малка част от животните, които можете да видите.

Ала резерватът е прочут най-вече с разнообразието от птици. Цели двеста двадесет и един вида са птиците, които са избрали да гнездят в „Сребърна“. Сред тях най-прочут е къдроглавия пеликан, но ще срещнете и диви гъски, неми лебеди, мустакати синигери, белооки потапници, както и много други. Важно е да се отбележи, че резерватът е единственото място, където в България гнезди голямата бяла чапла, която и Вие ще можете да видите, идвайки тук.

Безспорно Резерват „Сребърна“ е едно от най-красивите, интересни и приятни места, които можете да посетите у нас. Не случайно резерватът попада и в списъка със световното културно наследство на ЮНЕСКО. Да посетите това кътче ще бъде истинско приключение, което ще се хареса на големи и малки! За това, настанете се на удобно място като Хотел „Сердика“, което освен комфорт, ще Ви осигури и близост до прекрасния Резерват „Сребърна“, и се насладете на цялата тази прелест.

Хотел Сердика, Силистра

Хотел Сердика, Силистра

Видяно: 455 пъти

Коментари