Античен театър, Пловдив

Античният театър в Пловдив – една постройка на деветнадесет века!

Античен театър, Пловдив

Античен театър, Пловдив

С гордост можем да кажем, че Античният театър в Пловдив е един от малкото  така добре запазени антични театри в света. Театърът се намира в Старата част на града, разположен в седловината между хълмовете Таксим тепе и Джамбаз. Бил е построен по времето на император Траян в началото на II век. Разкрит е при археологически разкопки на Археологическия музей – Пловдив, провеждани в периода 1968-1979 година. Шестнадесет години по-късно в брой шести на Държавен вестник от 1995 година той е обявен за археологически паметник.
Театърът е построен във формата на полукръг, чийто външен диаметър е осемдесет и два метра. Зрителните места в театъра са ориентирани на юг и гледат към Родопите и античния град в низината .

Античен театър, Пловдив

Античен театър, Пловдив

Откритото зрително пространство е амфитеатрално и включва двадесет и осем концентрично разположени реда. Те са разделени от широка хоризонтална пътека – диазома на два ранга, всеки от които състоящ се от по четиринадесет реда седалки, издялани от мрамор. Седалките са разделени на сектори от спускащите се към сцената стълбища. Тези зрителни места обграждат сцената, имаща формата на подкова с диаметър двадесет и шест метра и половина.

Античен театър, Пловдив

Античен театър, Пловдив

От южната страна на сцената се издига сценична постройка – скене, играеща ролята на съблекалня за актьорите. Тя представлява триетажна сграда, в чиито краища са поместени стълби за етажите. Сценичната площадка е висока малко повече от три метра и е декорирана с йонийска колонада от мрамор.
По посока към зрителите фасадата на скенето се състои от два портика на два етажа и има три симетрично разположени врати, свързващи зрителното пространство със сценичната постройка. Един подземен проход започва от центъра на сцената, минават под сценичната постройка и излиза извън сградата. Втори минава под централния сектор на високия ранг и свързва зрителното пространство с Трихълмието. Именно над този проход е изградена ложата за почетните зрители.
Подобно на театрите из цялата Римската империя, и в Античния театър в Пловдив почетните зрителски места били надписвани. Те били предимно представители на градската управа, магистрати, приятели на императора.

Античен театър, Пловдив

Античен театър, Пловдив

Открити са надписи, свидетелстващи за това, че сградата е била използвана за седалище на тракийското провинциално събрание. Следи от обезопасителни съоръжения пък дават повод за предположения, че тук са се водили и борби с животни. Предполага се че са направени във връзка с посещението на император Каракала във Филипополис през 214 година.

Хотел Интелкооп, Пловдив

Хотел Интелкооп, Пловдив

Античният театър в Пловдив е едно изключително място, което определено трябва да видите. Това е една от малкото Ви възможности да се докоснете до великолепието на сграда, построена преди деветнадесет века и все още изглеждаща почти напълно запазена!
Отскочете до Пловдив за няколко дни, настанете се в приветливия Хотел „Интелкооп“ и задължително вижте това забележително място!

Видяно: 205 пъти

Коментари